İŞİTME CİHAZLARI ÜRETİMİNDE DEVLET DESTEĞİ

OKA (Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı ) 27 Eylül 2011 tarihinde ilan edilen "KOBİ'lerin Rekabet Gücünün Artırılması ve Dış Ticaretin Geliştirilmesi" ve "İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Mali Destek Programı"nın  Teklif Çağrısı Sonuçları Açıklandı! Bundan Böyle İşitme cihazları Üretimi Devlet eliyle Desteklenecektir.

“2011 Yılı KOBİ’lerin Rekabet Gücünün Artırılması ve Dış Ticaretin Geliştirilmesi Mali Destek Programı”  ve “2011 Yılı İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Mali Destek Programı” Başlangıç Toplantıları mali destek yararlanıcılarının katılımıyla 30 Mart 2012 Cuma günü Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreterlik Hizmet Binası Toplantı Salonunda öğleden önce KOBİ’lere yönelik ve öğleden sonra İKG’ ye yönelik olmak üzere iki ayrı oturumda gerçekleştirilmiştir.

Her iki toplantıda da, program kapsamında mali destek almaya hak kazanarak sözleşme imzalayan mali destek yararlanıcılarına; proje uygulama döneminde takip edilecek yasal mevzuat, proje uygulama döneminde kullanılacak dokümanlar, Ajans uzmanları tarafından gerçekleştirilecek izleme ve destek faaliyetleri, mali destek yararlanıcılarının proje uygulama dönemine ilişkin yükümlülükleri ve uygulama döneminde gerçekleştirilecek eğitimler konularında genel bilgiler verilmiştir.

Firmamız İşitme Cihazları Üretiminde (SMD TEKNOLOJİSİ İLE İŞİTME CİHAZI VE ODYOMETRE CİHAZLARININ PCB ENTEGRE KARTLARININ ÜRETİMİ VE MEVCUT ÜRETİMİN MODERNİZASYONU) Devlet Desteklerinden Yararlanmaya Hak Kazanmıştır.

Genel Amaç(lar)
Projenin genel amacı; TR 83 Bölgesinde Nace Rev:32.50 alanında faaliyet gösteren Doğuş Medikal Tic.ve San.Ltd.Şti ‘nin İşitme sağlığı alanında katma değeri yüksek olan Odyoloji ürünleri olarak adlandırılan ürünlerin  SMD Teknolojisi ile işitme cihazı ve odyometre cihazlarının PCB entegre kartlarının üretimi ve mevcut üretimin modernizasyonu projesi ile imalat kapasitesinin ve ürün çeşitliliğinin artırılması, istihdam olanakları yaratarak insan kaynaklarının güçlendirilmesi ile bölgede sürdürülebilir ekonomik kalkınmanın teşvikine, işitme sağlığı sektöründe üretim verimliliğinin ve ürün çeşitliliğinin arttırılması, yeni tesisler kurulması ve var olanların modernize edilmesine katkı sağlamayı hedeflemektedir. 
 
Özel Amaç
İşletmemizde yeni teknolojinin kullanılmasıyla verimli ve kaliteli iş yapar hale gelmek, işitme sağlığına  uygun ve daha ekonomik ürünleri müşterilerine sunarak rekabet gücümüzün arttırılması, yeni bir marka yaratılması buna bağlı olarak da İşitme sağlığı alanında ürünler üreten bir tesisi Karadeniz bölgesine kazandırarak  istihdamı arttırmaktır.Ayrıca işitme sağlığı alanında yeni ürünler  geliştirerek artan pazarlama olanakları ve talep yolu ile teşvik ederek bölge ve ülke ekonomisinin gelişmesine katkı sağlamaktır. Bu yatırım sayesinde meydana getirilecek ürünler ile işitme  sağlığı alanında  bir çok ürünü geliştirmenin önünü açılacak ve ileri teknolojinin yaygınlaşması ile bu sektörde faaliyet gösteren işletmelerin yüksek teknolojili,yenilikçi ve dolaysıyla katma değeri yüksek ürünleri kendi çabalarıyla üretmeleri mümkün olacaktır.
 
TR 83 bölgesi medikal kümelenme çalışmalarının yapıldığı,sağlık alanında bir çok işletmenin üretim alanında faaliyet gösterdiği,sağlık alanında bir çok yatırımın yapıldığı bir bölge durumunda olup,bölgemizdeki bu sağlık yatırımlarına rağmen hala bir çok alanda eksiklerimizin bulunduğu bilinmektedir.Bölge ihtiyaçları göz önüne alındığında projemiz çerçevesinde üretmeyi düşündüğümüz SMD Teknolojisi ile PCB Entegre kart üretimi bölgemize yeni bir istihdam alanı yaratacaktır. Bölgemizin en büyük sorunlarından birisi de istihdam oranlarıdır. Özellikle bölgemizin dış rekabet gücünün azalması ve ekonomik kriz ile birlikte bölgedeki sektörlerde istihdam oranları düşmüştür.Ülkemize tamamen yabancı olmasına rağmen işitme sağlığı alanı teknolojik üretimlerin revaçta olduğu bir alandır.Ülkemiz işitme sağlığı alanında üretilen tüm ürünleri ithal etmek durumundadır.Fakat bu ülkenin kaderi bu değildir.Bir çok ürün üretilebilir.Türk Patent Enstitüsü’nün verilerine göre bölge illerinin marka başvuruları yaklaşık üç kat artmıştır. Projemizin faaliyetleri arasında bulunan; Marka patentinin alınması, reklam ve tanıtım faaliyetleri ile bu alana katkıda bulunulacaktır.

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) 27 Eylül 2011 tarihinde ilan edilen "KOBİ'lerin Rekabet Gücünün Artırılması ve Dış Ticaretin Geliştirilmesi" ve "İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Mali Destek Programı"nın sonuçları açıklandı.

KOBİ mali destek programı kapsamında sunulan 317 projenin toplam bütçesi 187.749.737,46 TL iken Ajansımızdan talep edilen destek miktarı toplam 85.593.477,95 TL olmuştur. Böylece Ajanstan beklenen ortalama hibe oranı yaklaşık % 45,5 olarak ortaya çıkmıştı. Başarı olan 73 projenin ise toplam proje bütçesi 33.461.236,05 TL ve destek talebi de 15.980.098,73 TL olarak ortaya çıkarken ortalama hibe oranı yaklaşık olarak % 47,75 olarak ortaya çıkmıştır.

KOBİ mali destek programı kapsamında belirlenen öncelikli sektörler bazında başarılı 73 projenin dağılımı Tablo 1 de yer almaktadır. Buna göre projelerin 63 adetinin öncelikli sektörlerden, 10 tanesinin ise öncelik dışı sektörlerden sunulduğu görülmektedir. Öncelikli sektörler arasında “Gıda ürünleri ve içecek imalatı” sektöründe 16 proje kabul edilirken en az proje (4 Adet) “Ağaç ürünleri imalatı” sektöründen sunulmuştur.

Tablo 1. KOBİ Programı Kapsamında Başarılı Olan Projelerin Dağılımı

Sektör

Proje Adedi

Gıda ürünleri ve içecek imalatı

16

Ağaç ürünleri imalatı (mobilya hariç)

4

Metalik olmayan diğer mineral ürünlerin imalatı

17

Ana metal sanayisi

6

Tıbbi aletler; hassas ve optik aletler ile saat imalatı

5

Mobilya imalatı

9

Turizm

6

Diğer (öncelikli olmayan) sektörler

10

TOPLAM

73

İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Mali Destek Programı için Amasya’dan 19, Çorum’dan 19, Samsun’dan 50 ve Tokat’tan 29 adet proje olmak üzere toplam 117 adet proje başvurusundan 36 tanesi 65 ve üzerinde puan alarak başarılı olmuştur. Bu projeler içerisinde bazı kurumlarca sunulan iki projenin de başarılı olması ve ancak bir tane projeye destek sağlanabilmesi nedeniyle nihayetinde 34 proje ile sözleşme imzalanabilecektir. 65 ve üzerinde puan alarak başarılı olan ve asil listede yer alan projelerin illere göre dağılımına bakıldığında Amasya’dan 6, Çorum’dan 7, Samsun’dan 12 ve Tokat’tan 9 proje başarılı bulunmuştur.

İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi mali destek programı kapsamında sunulan projelerin toplam bütçesi 15.761.077,82 TLiken Ajansımızdan talep edilen destek miktarı toplam 13.170.356,17 TL olmuştur. Böylece Ajanstan beklenen ortalama hibe oranı yaklaşık olarak % 84 olarak ortaya çıkmıştı. Başarı olan projelere bakıldığında toplam proje bütçesi 2.794.218,99TL ve destek talebi de 2.285.490,18TL olarak ortaya çıkarken ortalama hibe oranı yaklaşık olarak % 81,79 olarak ortaya çıkmıştır.

İKG mali destek programı kapsamında başarılı bulunan 34 projenin program öncelikleri bazında dağılımları Tablo 2 de verilmiştir. Buna göre projelerin 16 tanesinin Öncelik 1’den (Kadın ve/veya Genç İstihdamının Artırılması ve Kadın ve/veya Genç İşsizlik Oranlarının Azaltılması), 7 tanesinin de Öncelik 2’den (Kırsal Alanda Gelir Getirici Faaliyetlerin Çeşitlendirilmesi Amacıyla İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi) ve 11 tanesinin Öncelik 3’ten (Engellilerin Toplumsal Yaşamın Bir Parçası Olmasının Sağlanması) sunulmuş olduğu görülmektedir.

 

Tablo 2. İKG Programı Kapsamında Başarılı Olan Projelerin Dağılımı

Öncelik

Proje Adedi

Öncelik 1- Kadın ve/veya Genç İstihdamının Artırılması ve Kadın ve/veya Genç İşsizlik Oranlarının Azaltılması

16

Öncelik 2- Kırsal Alanda Gelir Getirici Faaliyetlerin Çeşitlendirilmesi Amacıyla İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi

7

Öncelik 3- Engellilerin Toplumsal Yaşamın Bir Parçası Olmasının Sağlanması

11

TOPLAM

34

Sözleşme imzalamaya hak kazanan başvuru sahiplerine sözleşmeye davet bildirimleri gönderilmeye başlanacaktır. Sözleşmelerin imzalanması, bahsi geçen bildirimin tebliğ tarihi itibarıyla 10 iş günü içinde gerçekleşecektir. Bu süre içinde, başarılı olan proje sahiplerinin elektronik postalarına gönderilecek olan açıklama notları ve talep edilen belgelerle birlikte kurum/kuruluş/işletmeyi temsil ve ilzama yetkili kişilerin sözleşmeyi imzalamak üzere Ek-3 ve Ek-4 de verilmiş olan sözleşme takvimi çerçevesinde Ajansımıza müracaat etmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde başvuru sahibi söz konusu destekten feragat etmiş sayılacaktır. Bu durumda, yedek listeden puan sırasına göre ilk sırada yer alan başvuru sahibi sözleşmeye davet edilecektir.

Kazanan proje sahiplerine başarılar diler, programlarımıza ilgi gösteren tüm başvuru sahiplerine teşekkür ederiz.

Not: Hazırlıklarını tamamlamış olan başvuru sahipleri Ajansla iletişime geçerek sözleşme davet takviminde belirtilen randevu tarihinden daha önceki bir tarihte sözleşme imzalamak için randevu talep edebilirler.

FİRMAMIZ http://www.medikum55.net ÜYESİDİR.

FİRMAMIZ http://www.isitder.org.tr ÜYESİDİR.

FİRMAMIZ http://www.immib.org.tr ÜYESİDİR

 

OKA'DA BASINDA BİZ!!!

İşitme cihazı üretiminde Türkiye’de faaliyet gösteren Doğuş Medikal (LORECa), Dünyadaki rakiplerine meydan okumaya hazırlanıyor. Çalışmalarını Samsun’da sürdüren firma, % 50′si Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen (SMD TEKNOLOJİSİ İLE İŞİTME CİHAZI VE ODYOMETRE CİHAZLARININ PCB ENTEGRE KARTLARININ ÜRETİMİ VE MEVCUT ÜRETİMİN MODERNİZASYONU) konulu projesi sayesinde daha modern  Üretim yapmayı hedefliyor.

Almanya, Danimarka, İsveç ve ABD ve Çin firmalarının tekelinde bulunan akustik ve mikro elektronik sektöründe üretici firma olan Doğuş Medikal (LORECa), bu alandaki yatırımlarını hızlandırıyor. Firma, gerçekleştireceği makine ve teçhizat alımları ile hayata geçecek yeni tasarım çalışmalarıyla işitme cihazı piyasasındaki pazar payını artırmayı amaçlıyor.

HEDEF DIŞA BAĞIMLILIĞI AZALTARAK REKABET GÜCÜNÜ ARTTIRMAK
Sektörde rekabet gücüne sahip olmak için yüksek teknoloji ve ARGE yatırımıyla desteklenmesi gereken işitme cihazı ve Odyometre Cihazların üretimi konusunda uzman olan Doğuş Medikal (LORECa), Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı desteğiyle yürüttüğü son projesiyle bu amaca doğru emin adımlarla ilerliyor. Firma, bahsi geçen proje ile satın alacağı yeni yazılım ve makineler sayesinde kapasitesini %50 oranında artırmayı ve ürünlerini çeşitlendirmeyi planlıyor.
Aynı proje çerçevesinde alınacak makinalar ile Türkiye’de üretilmeye başlanmasıyla iş gücü ve zaman tasarrufu sağlanmasının yanında dışa bağımlılık da azaltılmış olacak. Bu sayede işitme cihazı sektöründe Türk üreticisi yabancı üreticilerle daha etkin biçimde rekabet edebilecek.

TÜRKİYE PAZARININ %10′UNA SAHİP
Doğuş Medikal (LORECa), üretim şartlarının iyileştirilmesiyle, yeni tasarım ve modernizasyon çalışmaları ve gerçekleşecek ARGE faaliyetleri için çalışan sayısını da artırarak istihdama katkıda bulunuyor. Türkiye pazarının %7′ina sahip olan firma Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı’nın Rekabet Gücünü Artırma Programından yararlanarak hayata geçirdiği projesiyle üretimini 15 bin adete çıkarmayı hedefliyor. İşitme cihazı pazarında yabancı üreticilerin kontrolünde olan %70′lik dilimin Türk üreticilerce değerlendirilebilmesi için Doğuş Medikal (LORECa)’in kapasite artırımının hayata geçmesi ve Türk yatırımcıların bu sektöre yönelmesi büyük önem taşıyor.

HEDEF SEKTÖRDE LİDER OLMAK
1995 yılından beri Medikal akustik ve mikro elektronik sektöründe faaliyet gösteren Doğuş Medikal (LORECa), Samsun 'da ARGE ve üretim çalışmalarını sürdürüyor. Avrupa Birliği kalite normlarına ISO  ve CE uygun olarak ürettiği işitme cihazlarıyla yabancı üreticilerle rekabet eden firma LORECa markasıyla Türkiye pazarında % 7′lik paya sahip bulunuyor.

Ayrıca 
Self Servis İşitme Test Cihazı®
Buluşumuz ile Toplum yararına çalışmalarımızı yerine getirdiğimize inanıyoruz.
Ülkemizde İki milyonu aşkın kişi işitme sorunu yaşıyor.Kesin rakam olmamakla beraber yaklaşık 4 milyon kişinin işitme sorunu var,Eğer bir insanın doğuştan işitme kaybı varsa erken işitme cihazının takılmasıyla, zekanın ve dil yeteneğinin gelişmesiyle topluma kazandırılabilinir.İşitme cihazı kullanması gereken kişilerin, özellikle çoçuk hastalarda çoğu zaman maddi imkansızlıklardan dolayı  işitme cihazı alamıyorlar. Başlangıçta takılan işitme cihazı hem iş kaybını önler, hem de diğer hastalıkların oluşmasını engeller.
Firmamızın geliştimiş olduğu 1 TL ile çalışan  Self Servis İşitme Test Cihazı® İşitme sorunu önleme , Küresel para toplama, Toplanan paralar ile işitme kayıplı insanlara işitme cihazlarını karşılamaktır

DOĞUŞ MEDİKAL TİÇ.VE SAN.LTD.ŞTİ.
İMMİB(İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri), İŞİTDER(İŞİTME CİHAZI İTHALATCILAR VE İMALATCILAR DERNEĞİ), İŞİTSAD(İŞİTME CİHAZI SATICILAR DERNEĞİ), MEDİKÜM(SAMSUN MEDİKAL SANAYİ KÜMELENME DERNEĞİ), ORTA KARADENİZ MEDİKALCİLER DERNEĞİ KURUCU ÜYESİDİR.

Fuarlardan

  • © 2014 Doğuş Medikal Tic. San. Ltd. Şti. Web Tasarım by Webbeyaz