https://www.facebook.com/baskentodyoloji/posts/639218756173266

Otoloji Ödülleri...

 

1-4 Mayıs 2014 günleri Antalya' da gerçekleşen

3.Ulusal Otoloji Nörotoloji Kongresinde Sözel sunu ödüllerini kazanan meslektaşlarımız :

 

OTOLOJİ - NÖROOTOLOJİ BİLDİRİLER

1. MUSTAFA SAĞIT SS-17 “ Gentamisin Ototoksisitesinde Quercetin’in Koruyucu Rolü ”

2. KEMAL KESEROĞLU SS-22 “ Ani işitme kaybı başlangıç tedavisinde sistemik steroide intratimpanik steroid veya hiperbarik oksijen tedavisinin eklenmesinin töropatik bir üstünlüğü var mıdır? Prospektif randomize klinik çalışma ”

3. ABDÜLKADİR ÖZGÜR SS-25 “ Kronik Elektromanyetik Dalga Maruziyetinin İşitme Sistemi Üzerine Etkisi ”

 

ODYOLOJİ BİLDİRİLER

1. BAŞAK MUTLU SS-12 “ Vestibuler Migrenli Olgularda İşitme Kaybının Görülme Sıklığı ”

2. SONGÜL AKSOY SS-32 “ Tinnitus Terapisinde Gürültü ve Müzik Kullanımı ”

3. GÖKÇE AKSOY YILDIRIM SS-30 “ Self servis (jenerik) işitme test cihaz parametrelerinin, pure-tone odyometri eşikleri ile karşılaştırılması: Tarama amaçlı kullanılabilir mi? ”

Kazanan Meslektaşlarımızı kutlar çalışmalarında başarılar dileriz...

Peki

Neler kazandılar :


SÖZLÜ BİLDİRİLER:

Birincilik Ödülü: Ulusal Temporal Kemik Kursuna Katılım

İkincilik Ödülü: Ulusal Temporal Kemik Kursuna Katılım

Üçüncülük Ödülü: IV.Ulusal Otoloji ve Nörootoloji Kongresine Katılım

 

ODYOLOJİ SÖZEL SUNUMLAR:

Birincilik Ödülü: Ulusal Odyoloji Kongresine Katılım

İkincilik Ödülü: Ulusal Odyoloji Kongresine Katılım

Üçüncülük Ödülü: Ulusal Odyoloji Kongresine Katılım

© 2014 Doğuş Medikal Tic. San. Ltd. Şti. Web Tasarım by Webbeyaz